St.prp. nr. 1 (2001-2002)

For budsjetterminen 2002

For budsjetterminen 2002 under Miljøverndepartementet
Utgiftskapittel: 1400-1471, 2422 og 2465 Inntektskapittel: 4400-4471, 5322 og 5621

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget