St.prp. nr. 1 (2002-2003)

Innledende del

FOR BUDSJETTERMINEN 2003
Utgiftskapitler: 1700-1795, 2463 Inntektskapitler: 4700-4799

Les dokumentet

 

Følg proposisjonen på Stortinget