St.prp. nr. 1 (2004-2005)

Svalbardbudsjettet

FOR BUDSJETTERMINEN 2005 — Svalbardbudsjettet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget