St.prp. nr. 1 (2006-2007)

Innledende del

FOR BUDSJETTERMINEN 2007
Utgiftskapitler: 1700-1795 Inntektskapitler: 4700-4799

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget