Proposisjoner til Stortinget

St.prp. nr. 1 (2007-2008)

For budsjettåret 2008 under Helse- og omsorgsdepartementet Utgiftskapitler: 700–761 og 2711–2790 Inntektskapitler: 3700–3751, 5572 og 5631

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget