St.prp. nr. 1 (2007-2008)

For budsjettåret 2008

For budsjettåret 2008 under Miljøverndepartementet
Utgiftskapittel: 1400–1472 og 2465 Inntektskapittel: 4400–4472, 5322 og 5621

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget