St.prp. nr. 1 (2007-2008)

For budsjettåret 2008 under Justis- og politidepartementet Utgiftskapitler: 61, 400–480 Inntektskapitler: 3061, 3400–3474 og 5630

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget