St.prp. nr. 1 (2007-2008)

Svalbardbudsjettet

For budsjettåret 2008 — Svalbardbudsjettet

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget