St.prp. nr. 1 (2007-2008)

Svalbardbudsjettet

FOR BUDSJETTÅRET 2008 — Svalbardbudsjettet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget