St.prp. nr. 1 (2008-2009)

For budsjettåret 2009 under Justis- og politidepartementet Utgiftskapitler: 61, 400–480 Inntektskapitler: 3061, 3400–3474 og 5630

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget