St.prp. nr. 1 (2008-2009)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

FOR BUDSJETTÅRET 2009
Utgiftskapitler: 61, 400–480 Inntektskapitler: 3061, 3400–3474 og 5630

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget