St.prp. nr. 1 (2008-2009)

Svalbardbudsjettet

FOR BUDSJETTÅRET 2009 — Svalbardbudsjettet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget