St.prp. nr. 1 (2008-2009)

Svalbardbudsjettet

For budsjettåret 2009 — Svalbardbudsjettet

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget