St.prp. nr. 1 (2008–2009)

For budsjettåret 2009 under Samferdselsdepartementet Utgiftskapittel: 1300–1380 Inntektskapittel: 4300–4380, 5611, 5619 og 5624

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget