St.prp nr. 1 Tillegg nr. 1T1 (1998-99)

Om finansieringen av norsk deltakelse i FNs preventive fredsoperasjon (UNPREDEP) i Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia (FYROM)

FOR BUDSJETTERMINEN 1999 — Om finansieringen av norsk deltakelse i FNs preventive fredsoperasjon (UNPREDEP) i Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia (FYROM)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget