St.prp nr. 1 Tillegg nr. 2 (2000-2001)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Om dommerlønn, kosovoalbanske asylsøkere og søk etter omkomne på havet

FOR BUDSJETTERMINEN 2001 — Om dommerlønn, kosovoalbanske asylsøkere og søk etter omkomne på havet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget