St.prp nr. 1 Tillegg nr. 3 (1999-2000)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Landbruksdepartementet

Om overføring av oppgaver til SND m.m.

FOR BUDSJETTERMINEN 2000 — Om overføring av oppgaver til SND m.m.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget