St.prp nr. 1 Tillegg nr. 3 (2004-2005)

Framtidig radiosamband for nød- og beredskapsetatene

For budsjetterminen 2005 — Framtidig radiosamband for nød- og beredskapsetatene

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget