St.prp nr. 1 Tillegg nr. 3 (2004-2005)

FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Framtidig radiosamband for nød- og beredskapsetatene

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Regjeringen foreslår i denne proposisjonen realisering av et første utbyggingsområde av et felles digitalt radiosamband for nød- og beredskapsetatene. Det legges opp til en prosess med sikte på ferdigstillelse av et landsdekkende nett i løpet av 2009. Det første utbyggingsområdet omfatter politidistriktene Follo, Romerike, Oslo, Asker og Bærum, Søndre Buskerud og Østfold.

Så snart evalueringen av det første utbyggingsområdet er gjennomført, vil Regjeringen komme tilbake til videre utbygging på grunnlag av denne evalueringen. I konkurransegrunnlaget tas det forbehold om godkjennelse av videre utbygging i resten av landet, slik at staten ikke binder seg opp til mer enn utbygging av første fase før erfaringene med utbygging og drift i denne fasen er evaluert.

De bevilgningsmessige konsekvensene av forslaget vil først slå ut i 2006. I 2005 vil utgiftene i forbindelse med oppfølgingen av prosjektet dekkes av Regjeringens forslag til bevilgning under kap. 456 Nødnett - felles radiosamband for nødetatene. Prosjektet er et fellesprosjekt mellom Justisdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.