St.prp nr. 1 Tillegg nr. 3 (2004-2005)

FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Framtidig radiosamband for nød- og beredskapsetatene

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om framtidig radiosamband for nød- og beredskapsetatene og endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2005

I

Stortinget samtykker i at Justis- og politidepartementet i 2005 kan:

  1. innhente tilbud på etablering av et felles digitalt radiosamband (nødnett) for nød- og beredskapsetatene og inngå kontrakt om første utbyggingsområde. Dette området utgjøres av politidistriktene Follo, Romerike, Oslo, Asker og Bærum, Søndre Buskerud og Østfold.

  2. innhente tilbud fra leverandør på utbygging i resten av landet.