St.prp nr. 1 Tillegg nr. 6 (1998-99)

Om samordning og delvis utlokalisering av den sentrale forvaltningen av de landbrukspolitiske virkemidler og bevilgninger i forbindelse med EØS-avtalen mm

FOR BUDSJETTERMINEN 1999 — Om samordning og delvis utlokalisering av den sentrale forvaltningen av de landbrukspolitiske virkemidler og bevilgninger i forbindelse med EØS-avtalen mm

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget