St.prp nr. 1 Tillegg nr. 6 (2002-2003)

Endringer i forslaget til forsvarsbudsjett for 2003 grunnet innføring av kostnadsdekkende husleie i Forsvaret

FOR BUDSJETTERMINEN 2003 — Endringer i forslaget til forsvarsbudsjett for 2003 grunnet innføring av kostnadsdekkende husleie i Forsvaret

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget