St.prp nr. 1 Tillegg nr. 7 (1999-2000)

Om kjøp av transporttjenester fra Hurtigruten etter 2001

FOR BUDSJETTERMINEN 2000 — Om kjøp av transporttjenester fra Hurtigruten etter 2001

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget