St.prp nr. 1 Tillegg nr. 8 (1996-97)

Om endringer i bevilgningen under forsvarsbudsjettet for 1997 i forbindelse med norsk deltakelse i en NATO-ledet post-IFOR styrke i Bosnia-Hercegovina

For budsjetterminen 1997 — Om endringer i bevilgningen under forsvarsbudsjettet for 1997 i forbindelse med norsk deltakelse i en NATO-ledet post-IFOR styrke i Bosnia-Hercegovina

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget