St.prp. nr. 11 (1999-2000)

Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 1999 under Landbruksdepartementet

Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 1999 under Landbruksdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget