St.prp. nr. 14 (2004-2005)

Om endringar på statsbudsjettet for 2004 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet

Om endringar på statsbudsjettet for 2004 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget