St.prp. nr. 14 (2008-2009)

Om endringar i statsbudsjettet under Forsvarsdepartementet for 2008

Om endringar i statsbudsjettet under Forsvarsdepartementet for 2008

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget