St.prp. nr. 15 (1998-99)

Om endringar i løyvingar m v i forsvarsbudsjettet for 1998

Om endringar i løyvingar m v i forsvarsbudsjettet for 1998

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget