St.prp. nr. 15 (2004-2005)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar: Utenriksdepartementet

Om endringar på statsbudsjettet for 2004 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet

Om endringar på statsbudsjettet for 2004 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget