St.prp. nr. 2 (2002-2003)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Om samtykke til tiltredelse av Genèveavtalen av 2. juli 1999 til Haagoverenskomsten av 6. november 1925 om internasjonal registrering av design

Om samtykke til tiltredelse av Genèveavtalen av 2. juli 1999 til Haagoverenskomsten av 6. november 1925 om internasjonal registrering av design

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget