St.prp. nr. 2 (2002-2003)

Om samtykke til tiltredelse av Genèveavtalen av 2. juli 1999 til Haagoverenskomsten av 6. november 1925 om internasjonal registrering av design

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget