St.prp. nr. 20 (2003-2004)

Om endringar i løyvingar mv. i forsvarsbudsjettet for 2003

Om endringar i løyvingar mv. i forsvarsbudsjettet for 2003

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget