St.prp. nr. 20 (2006-2007)

Om oppstart av LOS-programmet i Forsvaret – Økonomiprosjektet

Om oppstart av LOS-programmet i Forsvaret – Økonomiprosjektet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget