St.prp. nr. 21 (2001-2002)

Om endringar i løyvingar mv. i forsvarsbudsjettet for 2001

Om endringar i løyvingar mv. i forsvarsbudsjettet for 2001

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget