St.prp. nr. 22 (2007-2008)

Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Forsvarsdepartementet

Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Forsvarsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget