St.prp. nr. 23 (1996-97)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komitéens beslutning nr. 42/96 og 43/96 av 28. juni 1996 om endring av vedlegg XVIII til EØS-avtalen

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget