St.prp. nr. 24 (1998-99)

Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 1998 under Landbruksdepartementet

Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 1998 under Landbruksdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget