St.prp. nr. 24 (2000-2001)

Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2000 under Landbruksdepartementet

Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2000 under Landbruksdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget