St.prp. nr. 25 (2001-2002)

Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2001 under Landbruksdepartementet

Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2001 under Landbruksdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget