Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 28 (2002-2003)

Om endringar på statsbudsjettet for 2002 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet

Til innhaldsliste

1 Innleiing

Justisdepartementet legg i denne proposisjonen fram forslag om endringar i løyvingane under diverse kapittel i statsbudsjettet for 2002. Forslaga om endringar er mellom anna baserte på rekneskapstall pr. 30. september 2002. Departementet vil streke under at tala for forbruk på dei regelbundne postane berre er prognosar, og at dei endelege rekneskapstala kan avvike ein del frå desse prognosane.

Til toppen
Til forsida av dokumentet