St.prp. nr. 28 (2002-2003)

Om endringar på statsbudsjettet for 2002 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet

Om endringar på statsbudsjettet for 2002 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget