St.prp. nr. 33 (1998-99)

Om visse organisasjonsendringar m.m. i Forsvaret

Om visse organisasjonsendringar m.m. i Forsvaret

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget