St.prp. nr. 34 (1998-99)

Om omdisponering av forsvarsbudsjettet for finansiering av norsk deltaking i internasjonale fredsoperasjonar andre kvartal 1999

Om omdisponering av forsvarsbudsjettet for finansiering av norsk deltaking i internasjonale fredsoperasjonar andre kvartal 1999

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget