Proposisjoner til Stortinget

St.prp. nr. 36 (2008-2009)

Nye kampfly til Forsvaret

Nye kampfly til Forsvaret

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget