St.prp. nr. 44 (1999-2000)

Deltakelse og finansiering av norsk militærtbidrag på Balkan for 2000

Deltakelse og finansiering av norsk militærtbidrag på Balkan for 2000

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget