St.prp. nr. 44 (2002-2003)

Styrket innsats mot arbeidsledighet og endringer på statsbudsjettet for 2003

Styrket innsats mot arbeidsledighet og endringer på statsbudsjettet for 2003

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget