St.prp. nr. 44 (2003-2004)

Om samtykke til godkjennelse av beslutning i EØS-komiteen nr. 154/2003 av 7. november 2003 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning om betalinger på tvers av landegrensene i euro (euroforordningen)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget