St.prp. nr. 45 (1997-98)

Om visse organisasjonsendringer mv i Forsvaret

Om visse organisasjonsendringer mv i Forsvaret

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget