St.prp. nr. 45 (2000-2001)

Omleggingen av Forsvaret i perioden 2002-2005

Omleggingen av Forsvaret i perioden 2002-2005

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget