St.prp. nr. 45 (2000-2001)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Omleggingen av Forsvaret i perioden 2002-2005

Omleggingen av Forsvaret i perioden 2002-2005

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget