St.prp. nr. 46 (1999-2000)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 148/1999 av 5. november 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII om transport

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget