St.prp. nr. 47 (1997-98)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Utenriksdepartementet

Om samtykke til godkjenning av EØS-komitéens beslutning nr. 15/98 av 6. mars 1998 om endring av vedlegg XIX i EØS-avtalen om forbrukervern ved fjernsalgsavtaler

St.prp. nr. 47

(1997-98)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komitéens beslutning nr. 15/98 av 6. mars 1998 om endring av vedlegg XIX i EØS-avtalen om forbrukervern ved fjernsalgsavtaler

Tilråding fra Utenriksdepartementet av 27. mars 1998, godkjent i statsråd samme dag.

Følg proposisjonen på Stortinget