St.prp. nr. 48 (2004-2005)

Om bevilgningsreglementet

Om bevilgningsreglementet

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget