St.prp. nr. 5 (2006-2007)

Om samtykke til tiltredelse av Internasjonal konvensjon om kontroll og behandling av ballastvann og sedimenter fra skip av 13. februar 2004

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget