St.prp. nr. 52 (2000-2001)

Om tiltak mot kugalskap, tiltak overfor Q-meieriene og tiltak innenfor reindriftsnæringen

Om tiltak mot kugalskap, tiltak overfor Q-meieriene og tiltak innenfor reindriftsnæringen

Om tiltak mot kugalskap, tiltak overfor Q-meieriene og tiltak innenfor reindriftsnæringen. (Foreløpig utgave) (02.03.2001)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget